Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.selwyndonia.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Ik streef ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sta ik niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De (juridische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een persoonlijk (juridisch) adviesgesprek.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen mij en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Ik garandeer niet dat aan mij gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met mij te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ik heb geen invloed op websites van derden en ben niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en andere content op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ik daar vooraf schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.selwyndonia.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Ik streef ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, sta ik niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De (juridische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een persoonlijk (juridisch) adviesgesprek.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen mij en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Ik garandeer niet dat aan mij gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met mij te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ik heb geen invloed op websites van derden en ben niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en andere content op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ik daar vooraf schriftelijke toestemming voor heb gegeven.