Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Selwyn Donia (handelsnaam: Mensar | mens & arbeid, KvK 80002420, BTW NL003380832B30), gevestigd aan de Van de Veldelaan 172, 1816PH in Alkmaar.

Selwyn Donia is de functionaris gegevensbescherming van Selwyndonia.nl/Mensar | mens & arbeid. Hij is te bereiken via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking
Mensar | mens & arbeid/Selwyndonia.nl verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens van zijn bezoekers en klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst tussen Mensar | mens & arbeid en zijn klanten;
 • https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
 • Het communiceren met klanten;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
 • Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien dit nodig is;
 • Het aanbieden van (gratis) downloadbare bestanden;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketing­communicatie die interessant voor u kunnen zijn.

Gegevens die o.a. worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé of zakelijk;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer
Voor bepaalde diensten, zoals het maken van bezwaar tegen een beslissing van UWV, worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt (vertrouwelijke/medische gegevens en documenten). Ik vraag hier expliciet toestemming voor en leg dit vast. De gegevens worden drie maanden na beëindiging van de opdracht vernietigd, of eerder op verzoek. Er wordt niet meer verwerkt dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden middels 256-bits encryptie in beveiligde lockers opgeslagen.
 
Ik verwerk de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang
Regelmatig verstuur ik een nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen als je je hiervoor hebt ingeschreven. Mocht je jezelf afmelden voor deze nieuwsbrief dan zullen je gegevens worden vernietigd.
 

Artikel 2. Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt
Selwyndonia.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Selwyndonia.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag voor statistische doeleinden bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Pagina’s en berichten op deze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest en Facebook. Mensar | mens & arbeid houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die partij door te lezen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Artikel 3. Het verstrekken van gegevens aan derden
Mensar | mens & arbeid verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Artikel 4. Inzage in en correctie van uw gegevens
Indien u wilt weten welke gegevens Mensar | mens & arbeid over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met bovenstaande functionaris gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging
Mensar | mens & arbeid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde lockers die zijn voorzien van 256-bit AES-encryptie. Buiten mij om heeft niemand toegang tot deze lockers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 6. Bewaartermijn
Mensar | mens & arbeid bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan. Facturen en administratieve gegevens worden in het kader van de administratieve plicht zeven jaar bewaard.

Laatste update: 2 januari 2023

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Selwyn Donia (handelsnaam: Mensar | mens & arbeid, KvK 80002420, BTW NL003380832B30), gevestigd aan de Van de Veldelaan 172, 1816PH in Alkmaar.

Selwyn Donia is de functionaris gegevensbescherming van Selwyndonia.nl/Mensar | mens & arbeid. Hij is te bereiken via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking
Mensar | mens & arbeid/Selwyndonia.nl verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens van zijn bezoekers en klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst tussen Mensar | mens & arbeid en zijn klanten;
 • https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
 • Het communiceren met klanten;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
 • Om informatie over klanten te verstrekken aan derden indien dit nodig is;
 • Het aanbieden van (gratis) downloadbare bestanden;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketing­communicatie die interessant voor u kunnen zijn.

Gegevens die o.a. worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé of zakelijk;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer
Voor bepaalde diensten, zoals het maken van bezwaar tegen een beslissing van UWV, worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt (vertrouwelijke/medische gegevens en documenten). Ik vraag hier expliciet toestemming voor en leg dit vast. De gegevens worden drie maanden na beëindiging van de opdracht vernietigd, of eerder op verzoek. Er wordt niet meer verwerkt dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden middels 256-bits encryptie in beveiligde lockers opgeslagen.
 
Ik verwerk de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 
 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang
Regelmatig verstuur ik een nieuwsbrief. Deze ontvang je alleen als je je hiervoor hebt ingeschreven. Mocht je jezelf afmelden voor deze nieuwsbrief dan zullen je gegevens worden vernietigd.
 

Artikel 2. Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt
Selwyndonia.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Selwyndonia.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag voor statistische doeleinden bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Pagina’s en berichten op deze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest en Facebook. Mensar | mens & arbeid houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die partij door te lezen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Artikel 3. Het verstrekken van gegevens aan derden
Mensar | mens & arbeid verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Artikel 4. Inzage in en correctie van uw gegevens
Indien u wilt weten welke gegevens Mensar | mens & arbeid over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met bovenstaande functionaris gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging
Mensar | mens & arbeid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde lockers die zijn voorzien van 256-bit AES-encryptie. Buiten mij om heeft niemand toegang tot deze lockers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 6. Bewaartermijn
Mensar | mens & arbeid bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan. Facturen en administratieve gegevens worden in het kader van de administratieve plicht zeven jaar bewaard.

Laatste update: 2 januari 2023