BLOG
Sociaal verzekeringsrecht sluit onvoldoende aan bij civiel schadevergoedingsrecht

Een verzekeringsarts van UWV wijst tijdens de medische beoordeling van een WIA-aanvraag een urenbeperking toe. Kan dat besluit vervolgens worden overgenomen in een civiele letselschadezaak? Komt de beoordeling van het verzekerd object ‘arbeid’ wel overeen met het civiele uitgangspunt van volledige schadeloosstelling? Dit is volgens verzekeringsarts Fons Elemans en advocaat Babette van Beest niet het geval. De samenhang tussen werk en privé komt niet tot uiting in het sociaal verzekeringsrecht. Om de rol van de verzekeringsarts in letselschadezaken te optimaliseren, formuleren Elemans en Van Beest enkele vragen waarmee de relatie tussen functioneren in ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en privé enerzijds en belasting in arbeid anderzijds beter kan worden beoordeeld.

Hun publicatie hierover vind je hier.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!