BLOG
600 (discutabele) cursussen verwijderd uit opleidingslijst STAP-budget

Het afgelopen jaar zijn er zo’n 600 cursussen verdwenen uit het opleidingenregister van het STAP-budget. Volgens UWV zijn deze opleidingen niet arbeidsmarktgericht. Daarnaast lopen er nog diverse onderzoeken naar het maken van misbruik van de regeling door aanbieders van scholing. UWV schrijft daar dit over: “Als onderdeel van het ministerie van SZW onderzoekt een Toetsingskamer signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik. Er wordt dan onder andere gekeken of opleidingen wel arbeidsmarktgericht zijn en ook naar de prijsontwikkelingen bij aanbieders. Er lopen verschillende onderzoeken en sinds de start van de regeling in maart zijn al meer dan 600 opleidingen door tussenkomst van de Toetsingskamer uit het register verwijderd.”

Er is al enige tijd kritiek op het opleidingenaanbod dat hoort bij het STAP-budget. Zeer discutabele opleidingen zoals reiki, meditatie, aura- en chakra-healing, eclectische energetische natuurgeneeskunde of een cursus dropshipping (gegeven door een ‘influencer’) kunnen door geïnteresseerden met subsidie gevolgd worden. Deze opleidingen zijn echter niet relevant voor de arbeidsmarkt en dragen al helemaal niet bij aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast hebben veel van deze opleidingen een hoog kwakzalversgehalte waarbij je je moet afvragen of dit door de overheid gesubsidieerd moet worden. Tot slot ontbreekt het bij veel van de beschikbare opleidingen aan een fatsoenlijke accreditatie.

Wie wordt hier nu precies beter van? Dat zijn vooral de aanbieders van dit soort ‘opleidingen’. Zij ontvangen een deel van het uit publieke middelen betaalde scholingsgeld. De Vereniging tegen de Kwakzalverij noemt de gang van zaken verwerpelijk.  Op haar website windt de vereniging er geen doekjes om: “De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) begrijpt dat UWV alles doet om mensen aan een baan te helpen. Het kritiekloos aanbieden van kwakzalverij cursussen is verwerpelijk en in wezen belastinggeld gebruiken voor een opleiding tot oplichter. De vereniging heeft in een brief aan UWV bezwaar gemaakt tegen deze subsidiëring.” Ook het CDA wil opheldering en heeft kamervragen gesteld.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!