BLOG
Dit zijn de conclusies na vervolgonderzoek experimenten Participatiewet

Het ontheffen van verplichtingen bij mensen met een bijstandsuitkering – zoals actief werk zoeken en aangeboden werk aannemen – heeft geen negatief effect op hun uitstroom naar betaald werk. Soms heeft het zelfs positieve effecten op de uitstroom. Ook andere maatregelen laten soms positieve effecten zien, maar dit verschilt per gemeente. Dit is de hoofdconclusie van het vervolgonderzoek experimenten Participatiewet uitgevoerd door het Centraal Planbureau in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wel is er meer onderzoek nodig. De experimenten hebben namelijk niet in alle gemeenten geleid tot een duidelijk effect en veelal zijn de resultaten met veel onzekerheid omgeven. Ook zijn de experimenten in de verschillende gemeenten lastig onderling te vergelijken, omdat ze per gemeente anders zijn vormgegeven.

DOWNLOAD RAPPORT

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!