BLOG
[Onderzoek] Hoe reageren partners op het wegvallen van de WIA-uitkering?

Denktank Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, heeft onderzoek gedaan naar hoe partners van mensen die arbeidsongeschikt zijn reageren op het wegvallen van de WIA-uitkering. Ben je benieuwd naar de bevindingen? Download via de knop onder de tekst de paper.

Bevindingen op hoofdlijnen
• Voor zieke werknemers met een stabiele relatie heeft de WIA ertoe geleid dat de aanspraak op een arbeidsonge­schiktheidsuitkering met 3,2 procentpunt is gedaald van 9,1 naar 5,9 procent van de 13-weeks zieken.
• Als gevolg hiervan is de arbeidsparticipatie van de zieke werknemers met 1,1 procentpunt gestegen, evenals de arbeidsparticipatie van hun partners met 0,9 procentpunt.
• Deze effecten op zieke werknemers en hun partners hielden tien jaar lang aan nadat werknemers ziek waren geworden.
• Mensen die een tijdelijk contract hadden of werkloos waren toen ze ziek werden, hadden meer moeite om weer aan de slag te gaan. Hun partners reageerden hierop door vaker betaald werk te verrichten om zodoende het inkomensverlies op te vangen. Zieke werknemers met een vast contract verhoogden zelf hun arbeidsmarktparticipatie en waren niet aangewezen op hun partners.

NU DOWNLOADEN

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Bezwaar en beroep tegen UWV-besluiten • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Bezwaar en beroep tegen UWV-besluiten • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!