BLOG
UWV rapporteert forse stijging WIA-uitkeringen

UWV rapporteert tot 1 augustus van dit jaar een forse stijging van het aantal WIA-uitkeringen. Het gaat om een stijging van 11,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is niet eerder voorgekomen. De toename is volledig geconcentreerd bij de WGA (15,4%). De IVA-regeling laat een afname van 1,1% zien.

Uit het kennisverslag Volumeontwikkelingen najaar 2021 valt op te maken dat 50% van de stijging niet verklaard kan worden. Mogelijk is de coronacrisis debet aan de toename. Het deel dat wel verklaard kan worden vindt zijn oorsprong in o.a. het tekort aan verzekeringsartsen waardoor claimbeoordelingen later worden uitgevoerd maar aanvragers wel een WIA-voorschot krijgen. Circa 28% van WIA-aanvragen waarbij een voorschot verstrekt is wordt uiteindelijk afgewezen, maar ze worden wel geteld als instroom. Ook speelt de steeds hoger wordende pensioenleeftijd een rol.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!