BLOG
Rechtbank Limburg: UWV mag WIA-voorschotten niet doorbelasten aan werkgevers

Rechtbank Limburg heeft een schoonmaakbedrijf in het gelijk gesteld in een zaak die draaide om WIA-voorschotten. UWV rekende deze namelijk door aan de werkgever die eigenrisicodrager is, maar dit mag niet van de rechter. UWV gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Volgens de rechter is er geen wettelijke grondslag om deze kosten bij de werkgever neer te leggen. UWV kan zich dus niet beroepen op artikel 83 van de Wet WIA want volgens de rechtbank volgt daar niet ondubbelzinnig uit dat onder het betalingsrisico ook een voorschot op een WIA-uitkering moet worden verstaan.

Artsentekort

De laatste jaren worden WIA-claimbeoordelingen regelmatig te laat uitgevoerd. Dit is het gevolg van een tekort aan verzekeringsartsen bij UWV. Als gevolg hiervan verstrekt UWV een voorschot aan WIA-aanvragers totdat het definitieve recht op een WIA-uitkering is vastgesteld.

Aanpassing wetgeving

Dagblad Trouw meldt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de Verzamelwet SZW 2022 een artikel wil toevoegen aan de bestaande Wet WIA. In het derde wetsvoorstel, die is ingediend op 8 oktober, is expliciet opgenomen dat WIA-voorschotten aan werkgevers kunnen worden doorbelast.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2021:7549

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!