BLOG
Zieke werknemer met een no-riskpolis? Pas op voor een loonsanctie!

Het komt met regelmaat voor dat werkgevers, die een een zieke werknemer met een no-riskpolis (ook wel vangnetter genoemd) in dienst hebben, worden geconfronteerd met een loonsanctie van UWV. De reden hiervoor is meestal dat er tijdens de verzuimperiode te weinig of helemaal geen re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden. Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van het feit dat in het bezit zijn van een no-riskpolis hen niet ontslaat van de plicht een zieke werknemer te re-integreren.

Zieke werknemers die een no-riskpolis van UWV hebben gekregen moeten net als andere zieke werknemers op de gebruikelijke wijze re-integreren conform de Wet verbetering poortwachter. UWV draagt bij uitval zorg voor het compenseren van de loonkosten door ziekengeld aan de werkgever over te maken, mits de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. Doe je als werkgever tijdens de periode dat een werknemer met een no-riskpolis terugvalt op de Ziektewet niets of te weinig aan zijn of haar re-integratie, dan maak je bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid kans op een loonsanctie van UWV. Ook als je werknemer al eerder de wachttijd heeft volgemaakt.

Kortom: heb je een vangnetter in dienst die is uitgevallen? Dan gelden de gebruikelijke plichten op basis van de Wet verbetering poortwachter, zoals het consulteren van een bedrijfsarts, het maken van een plan van aanpak en re-integratie spoor één en eventueel spoor twee.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!