BLOG
[Video] Rondetafelgesprek commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over WIA 35-minners

Op 1 juli was er een rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met (kwetsbare) WIA 35-minners als gespreksonderwerp. Verschillende partijen waaronder de Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid en vakbonden CNV en FNV vroegen aandacht voor de rechtszekerheid van deze doelgroep.

WIA 35-minners zijn mensen die afgewezen zijn voor een WIA-uitkering maar vaak wel last hebben van structurele beperkingen en terug moeten vallen op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat meestal om laaggeschoolde en laagbetaalde werknemers die vaak niet op eigen kracht aan het werk komen. Omdat de WIA een loondervingsverzekering is en veel van deze mensen een laag inkomen hadden is er vaak sprake van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid waardoor er geen WIA-recht bestaat. Het gaat bij de WIA immers niet zozeer om de medische omstandigheden maar om de theoretische loonderving. Niet voor niets vragen verschillende partijen aandacht voor deze groep waarvoor nu te weinig is geregeld binnen onze sociale zekerheid.

Deelnemende sprekers zijn:

A. Goossens, VNO/NCW-MKB-Nederland
J.P. Daems, CNV (in dit geval ook sprekende namens FNV)
Y. Jansen, Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid
P. van Leeuwen, Landelijke Cliëntenraad
M. Rovers, Divisie Strategie, Beleid en Kenniscentrum van UWV
B. van Swam, NVvA
S. Kelder, PPUSZ
D. Deijle, jurist

In het gesprek kwamen onder andere onderstaande punten naar voren:

✅ Geef 35-minners dezelfde toegang tot de WGA-diensten als WIA uitkeringsgerechtigden
✅ Compenseer werkgevers voor de loondoorbetaling in het derde ziektejaar, als de werknemer alsnog in dat jaar geplaatst wordt…
✅ Zet serieus in op scholing. Bijna de helft van de 35-minners is beperkt geschoold of heeft geen startkwalificatie…

Het hele gesprek kun je hieronder terugkijken en luisteren of hier openen.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!