BLOG
Hier moet je op letten bij het maken van bezwaar tegen een terugvordering van UWV

Het komt geregeld voor dat UWV een klant confronteert met een terugvordering van de uitkering. Niet alleen vordert UWV de uitkering terug, ook legt het uitkeringsinstituut – als de klant iets te verwijten valt – een gemaximeerde bestuurlijke boete op van 50% over de terugvordering. Klanten die het hier niet mee eens zijn kunnen bezwaar maken en een bezwaarprocedure opstarten. In deze blog sta ik stil bij een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot het in bezwaar gaan tegen een terugvordering.

Wettelijke basis

Er zijn verschillende redenen waarom UWV een uitkering kan terugvorderen. Zo kan er door een menselijke fout teveel uitkering betaald zijn maar het kan ook zijn dat een klant inkomsten heeft verzwegen die op de uitkering gekort had moeten worden. Wat de reden ook is, UWV heeft de wettelijke plicht om geld terug te vorderen dat ten onrechte is uitbetaald. Ook als de fout bij UWV zelf ligt. Dit kun je o.a. terugvinden in artikel 77 WIA en artikel 36b WW.

Bezwaarprocedure

Ben je het niet eens met een terugvordering? Dan kun je bezwaar maken. Belangrijk is dan wel dat je bezwaar maakt tegen het ‘hoofd-‘ of ‘moederbesluit’, te weten het herzieningsbesluit. Verschillende uitspraken van rechters maken dit duidelijk, zo ook deze recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Doe je dit niet en maak je alleen bezwaar tegen een terugvorderingsbesluit en/of invorderingsbesluit dan heb je een probleem. Tijdens een bezwaarprocedure met betrekking tot een invorderingsbesluit kun je je namelijk alleen verweren tegen de hoogte van het maandbedrag of de hoogte van de beslagvrije voet en niet tegen de terugvordering zelf. Hiervoor moet je echt bezwaar maken tegen het herzieningsbesluit.

Bovenstaande geldt niet alleen bij het terugvorderen van een WW-uitkering, maar ook voor andere uitkeringen zoals een WIA- of Ziektewetuitkering.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!