BLOG
Sociaal-Economische Raad: toelatingsgrens WIA van 35% naar 15%

Op 2 juni 2021 heeft de Sociaal-Economische Raad een adviesrapport uitgebracht met betrekking tot werk, inkomen en sociale zekerheid. Het rapport draagt als titel ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Met dit ontwerpadvies komt de Sociaal-Economische Raad voor de komende kabinetsperiode met een breed pakket voorstellen dat tot brede welvaart voor alle Nederlanders moet leiden.

WIA

Opvallend is dat er gesproken wordt over een verlaging van de toelatingsgrens voor de WIA. De Sociaal-Economische Raad adviseert om deze van de huidige 35% naar 15% te verlagen, zoals dat voor 2005 bij de WAO het geval was. Sinds de invoering van de WIA in 2005 kom je alleen in aanmerking voor deze arbeidsongeschiktheidsuitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minimaal 35%. Dit percentage wordt vastgesteld op basis van beperkingen en een theoretisch loonverlies dat door een arbeidsdeskundige wordt berekend.

Ook vindt de Sociaal-Economische Raad het wenselijk dat het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld op basis van een realistische toets. Dit is nu vooral een theoretische toets die niet in alle gevallen voldoet. Er moet door UWV reëel gekeken worden naar functies die voor de betrokken persoon uitvoerbaar zijn in plaats van naar theoretische mogelijkheden die in de praktijk niet of nauwelijks blijken te bestaan. Onduidelijk is hoe deze realistische toets eruit moet komen te zien.

Of dit advies door het nieuwe kabinet gaat worden overgenomen is nog maar te bezien. Ik zie het zelf niet heel snel gebeuren. Wordt vervolgd!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!