BLOG
Dit is de reden dat jouw werkgever bezwaar maakt tegen een WIA-besluit van UWV

Niet alleen jij maar ook jouw werkgever kan bezwaar maken tegen een WIA-besluit van UWV. Dit gebeurt in de praktijk dan ook geregeld. In deze blog leg ik je uit waarom werkgevers dit doen en welke gevolgen dit voor jou kan hebben.

BESLUIT

Nadat je bent beoordeeld voor de WIA en UWV een beslissing heeft genomen over jouw aanvraag ontvang je de beslissing per brief in de vorm van een beschikking. Hierin staat o.a. je arbeidsongeschiktheidspercentage en of je recht hebt op een WIA-uitkering. Deze beslissing is bindend maar kan aangevochten worden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heb je namelijk de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een door UWV genomen beslissing als deze beslissing rechtsgevolgen heeft. Daarvan is sprake bij een besluit over het wel of niet toekennen van een WIA-uitkering. Zoals je nu weet staat deze mogelijkheid ook open voor werkgevers, zij zijn namelijk ook belanghebbende.

SCHADELAST WERKGEVER

Krijg je een WIA-uitkering op basis van de WGA? Dan gaat voor middelgrote en grote werkgevers de arbeidsongeschiktheidspremie na 2 jaar omhoog. Het toekennen van een WIA-uitkering wordt namelijk op de (voormalig) werkgever verhaald met als gevolg dat hij maximaal 10 jaar te maken krijgt met een stijging van de premie voor de Werkhervattingskas. Vanuit dit ‘potje’ worden arbeidsongeschikt­heidsuitkeringen zoals de WIA betaald. Afhankelijk van de WIA-instroom kan deze premiestijging werkgevers tienduizenden euro’s per jaar kosten. We noemen dit de WGA-schadelast. Voor kleine bedrijven is dit anders geregeld, hun premie stijgt niet of heel beperkt.

Is jouw (ex-)werkgever één van de 21.000 eigenrisicodragers voor de WIA? Dan lopen de kosten helemaal op. Hij betaalt dan niet alleen de uitkering maar ook de kosten voor re-integratie etc. en dat voor de duur van maximaal tien jaar. De WGA-schadelast kan oplopen tot €500.000. Het gaat dus om serieus geld!

Kleine werkgever: de totale loonsom per jaar is minder dan €882.500
Middelgrote werkgever: de totale loonsom per jaar is meer dan €882.500 euro maar minder dan €3.530.000
Grote werkgever: de totale loonsom per jaar is meer dan €3.530.000

Kortom, iedere WIA WGA-uitkering kost een middelgrote of grote werkgever maximaal 10 jaar lang (veel) geld. Zelfs als je uit dienst bent gegaan. Dit maakt dat ook werkgevers aangemerkt worden als belanghebbenden met betrekking tot een WIA-besluit en dus bezwaar kunnen maken. Vaak is het de verzekeraar of adviseur van de werkgever die adviseert om bezwaar te maken. Door bezwaar te maken proberen ze de kosten die bij een WIA WGA-toewijzing komen kijken te beperken.

Ben je geweigerd voor de WIA – je bent dan een zogenoemde WIA 35-minner – of heb je een WIA IVA-uitkering toegewezen gekregen? Dan wordt jouw (voormalig) werkgever niet geconfronteerd met de eerder genoemde premiestijging of WGA-schadelast. Er wordt dan ook vaak geprobeerd om een (voormalig) werknemer in de IVA-regeling te krijgen. In de meeste gevallen lukt dit overigens niet.

Je zult nu begrijpen wat het belang voor jouw werkgever en zijn verzekeraar is om bezwaar te maken. Het kan hen heel veel geld schelen.

HOORZITTING

UWV behandelt het bezwaar van de werkgever tijdens een ‘hoorzitting’. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor waarin het bezwaar inhoudelijk wordt besproken met een medewerker bezwaar en beroep (jurist) en mogelijk een verzekeringsarts bezwaar en beroep. Voor deze hoorzitting worden jij en je werkgever uitgenodigd.

Werkgevers laten zich tijdens de bezwaarprocedure vertegenwoordigen door een arts-gemachtigde. Dit is een onafhankelijke verzekerings- of bedrijfsarts met ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures namens werkgevers. De werkgever mag en kan aanwezig zijn bij de hoorzitting maar moet bij het behandelen van de medische omstandigheden de ruimte verlaten.

Er wordt geen premiestijging aan een werkgever opgelegd als er een WIA WGA-uitkering is toegekend aan iemand die ziek is geworden als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.

GEVOLGEN UITKOMST BEZWAARPROCEDURE

De gevolgen van een door een werkgever aangetekend bezwaar kunnen voor uitkeringsgerechtigden zowel positief als negatief zijn. Het kan ook zijn dat er niets verandert. De uitkomst van de bezwaarprocedure kan bijvoorbeeld zijn dat je duurzaam volledig arbeidsongeschikt wordt bevonden en in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. Het kan ook zo zijn dat de bezwaarprocedure leidt tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage met (toekomstige) gevolgen voor de uitkering of zelfs beëindiging van de uitkering. Hoewel dit laatste niet dagelijks voorkomt kan het wel degelijk één van de uitkomsten zijn.

BEZWAAR TEGEN STOPZETTEN UITKERING

Is UWV van plan om jouw werkgever in het gelijk te stellen waardoor jij je WIA-uitkering verliest? Dan zal UWV je dit laten weten door middel van een brief waarin staat dat er een voornemen is om de uitkering te beëindigen. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om hier bezwaar tegen te maken.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!