BLOG
Extraatje of jubileumgratificatie moet met WIA-uitkering verrekend worden

Wie een WIA-uitkering heeft, en daarnaast inkomsten uit arbeid, mag simpel gesteld 30% van de verdiensten houden. Het overige deel verrekent UWV met de uitkering. Op deze manier moet werken naast een WIA-uitkering lonen. Maar wat als je ergens 25 jaar werkt en je krijgt van je werkgever een jubileumgratificatie? Mag je dit extraatje dan houden of moet die ook verrekend worden met de uitkering? Over deze vraagt heeft een rechter van rechtbank Noord-Nederland zich onlangs moeten buigen.

25 JAAR IN DIENST

In deze zaak draait het om een werknemer van de politie. De man ontvangt sinds 2012 een WIA-uitkering en is in 2016 25 jaar in dienst. Hiervoor ontvangt hij een bruto gratificatie van €765,00. In de zomer van 2018 doet de werkgever een nabetaling van de gratificatie (€ 1.647,98) omdat het bedrag gebaseerd had moeten worden op het inkomen dat de man zou hebben ontvangen als hij niet arbeidsongeschikt was geworden.

STANDPUNT UWV

Het UWV stelt dat de gratificatie verrekend moet worden met de WIA-uitkering. Er is volgens het uitvoeringsinstituut namelijk sprake van loon uit tegenwoordige arbeid en dat moet conform de Wet WIA verrekend worden. De werknemer is het hier niet mee eens en stelt dat er sprake zou zijn van loon uit vroegere dienstbetrekking. Het mag tijdens de bezwaarprocedure allemaal niet baten: het UWV verklaart zijn bezwaar ongegrond. De man laat het er niet bij zitten en stapt naar de bestuursrechter in Groningen.

RECHTBANK

De vraag die in deze procedure beantwoord moeten worden is of de gratificatie aan te merken is als loon uit tegenwoordige arbeid of als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het antwoord op deze vraag bepaalt namelijk of UWV het jubileumextraatje met de WIA-uitkering mag verrekenen.

De rechtbank is van mening dat er sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid en beroept zich op een passage uit het Handboek Loonheffingen 2020 van de Belastingdienst. Hieruit vloeit ondubbelzinnig voort dat een gratificatie als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking aangemerkt dient te worden. Hierdoor wordt het UWV gevolgd in de stelling dat het de gratificatie mag verrekenen met de WIA-uitkering.

DOMPER

De uitkomst van deze beroepsprocedure is een flinke domper voor de man. Hij mag na 25 jaar arbeid 70% van zijn jubileumbonus inleveren bij het UWV.

UPDATE

UWV verrekent sinds mei 2021 geen jubileumbonussen meer als er sprake is van een bonus vanwege een 25- of 40-jarig werkjubileum èn als deze niet hoger is dan één maandloon. Dit heeft te maken met de fiscale diensttijdvrijstelling die uitsluitend van toepassing is bij deze twee jubilea.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2020:2221

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!