BLOG
ABN AMRO: mismatch op arbeidsmarkt blijft ondanks coronacrisis

De krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis is nog nauwelijks afgenomen. Bovendien kan deze als gevolg van de crisis standhouden of zelfs juist verder oplopen. Dat stelt ABN AMRO in een recent arbeidsmarktrapport. Volgens ABN AMRO vertelt de landelijke spanningsindicator van het CBS, en die van uitkeringsinstantie UWV dat een vergelijkbaar cijfer publiceert, maar een deel van het verhaal. Deze bekende indicatoren beperken zich namelijk tot de verhouding tussen alle in Nederland aanwezige vacatures en werkzoekenden. Maar ze zouden voorbij gaan aan de vraag in welke mate gevraagde en aangeboden banen op elkaar aansluiten en in hoeverre werkzoekenden bereid zijn om grote afstanden naar een nieuwe werkgever af te leggen.

De micro-gefundeerde indicator van ABN Amro aggregeert de regionale krapte per gemeente tot een landelijke indicator. Het geeft per gemeente en per beroep aan voor hoeveel procent van de vacature geen enkele interesse is. Door deze deelcijfers te aggregeren wordt een landelijk beeld zichtbaar. Wie de indicatoren van het CBS, het UWV en ABN AMRO met elkaar vergelijkt komt tot de conclusie dat de spanning op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren veel sterker is toegenomen dan tot nu toe werd aangenomen.

Feit blijft dat de krapte op de arbeidsmarkt sinds het uitbreken van de coronacrisis volgens alle indicatoren onverminderd hoog is. Dit is onder andere het gevolg van de van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Bezwaar en beroep tegen UWV-besluiten • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Bezwaar en beroep tegen UWV-besluiten • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!