BLOG
Zo zit het met de WW als je met een WIA-uitkering werkloos wordt

Voor veel mensen is het onduidelijk hoe het precies zit als je naast een WIA-uitkering werkt en deze baan verliest. In deze blog geef ik hier uitleg over.

Recht op WW

Werknemers die een WIA-uitkering ontvangen maar hun baan verliezen hebben in veel gevallen recht op een WW-uitkering. Één van de voorwaarden is dat je tenminste 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voor het ontslag. Is dit het geval dan heb je recht op een WW-uitkering. Deze uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Gevolgen voor inkomen

Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA 35-80) krijgt te maken met de in de WIA vastgelegde inkomenseis. Deze eis houdt in dat men een loonaanvullingsuitkering krijgt als men minimaal 50% van de door UWV vastgestelde restverdiepcapaciteit benut. Wie minder dan 50% benut krijgt een veel lagere vervolguitkering. Deze uitkering is niet meer loongerelateerd maar gebaseerd op het minimumloon.

Een WW-uitkering naast een WIA-uitkering wordt niet gezien als inkomen in de zin van de inkomenseis die van toepassing is op de WIA. Dit betekent dat een aanvullende WW-uitkering niet gezien wordt als inkomen door het benutten van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit.1 Het slechte nieuws is dus dat je door het ontslag geen recht meer hebt op een loonaanvullingsuitkering maar op een vervolguitkering die, zoals ik al eerder heb aangegeven, een flink stuk lager is.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80) en werkloosheid naast een WIA-uitkering kan je inkomen dus behoorlijk dalen. Is je inkomen als gevolg van deze verandering te laag? Dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming op grond van de Toeslagenwet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de totale gezinsinkomsten onder het sociaal minimum komen. Ook kan het zijn dat je recht hebt op een hogere zorg- en/of huurtoeslag.

80-100% arbeidsongeschikt

Werkte je een beperkt aantal uren en heb je een WIA-uitkering op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid, dan is de situatie anders. Je gaat er dan minder op achteruit. Je contactpersoon bij het UWV of een uitkeringsdeskundige kan je precies vertellen hoe het voor jou zit.

1  Zie artikel 3:4 lid 2 sub e onder 1 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en artikel 3:2 lid 1 sub a onder a Algemeen inkomensbesluit sociale­zekerheidswetten

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!