BLOG
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Werkwijzer Poortwachter (2020)

UWV heeft onlangs een update uitgebracht van de Werkwijzer Poortwachter die je hier kunt downloaden. Deze update vervangt de ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’ die uit 2011 dateert. Een aantal wijzigingen wekken de indruk dat UWV nog kritischer zal gaan toetsen op de resultaatverplichting in plaats van op de inspanningsverplichting (met meer loonsancties als mogelijk gevolg?).

Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

  • Jobcarving is expliciet toegevoegd onder het kopje ‘Terugkeer in (aangepast) ander werk’;
  • Een toezegging van een bereidwillige nieuwe werkgever om een verzekerde in dienst te nemen is niet langer voldoende. Volgens de nieuwe werkwijzer kan er pas sprake zijn van ‘voldoende resultaat’ als er een ‘onherroepelijke toezegging’ (een getekend contract voor minimaal 6 maanden) kan worden overlegd.;
  • Met betrekking tot de marginale mogelijkheden is het onderdeel ‘tegen de grens van GBM’ geschrapt;
  • Met betrekking tot het ontslagverbod is artikel 7:670 lid 3 BW veranderd in artikel 7:670a lid 1 BW;
  • Met betrekking tot ‘Arbeidsdeskundige toetsingsaspecten Ad 3 Deugdelijke grond’ is de tekst “…dat is alleen anders als een deskundigenoordeel evident onjuist is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van nieuwe feiten of omdat het werd gebaseerd op onvolledige, onjuiste gegevens of inhoudelijk fouten bevat.” geschrapt.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!