BLOG
Niet eens met een besluit van het UWV? Dit moet je weten over het maken van bezwaar!

Heeft het UWV onlangs een besluit genomen over jouw WIA-aanvraag of is je uitkering aangepast of beëindigd en ben je het er niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken tegen de genomen beslissing. Een bezwaarprocedure mag je zien als rechtsbescherming van de burger tegen de overheid en is één van de beginselen van onze rechtsstaat. Bezwaar maken is een officiële maar tamelijk informele en laagdrempelige procedure die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Wat je over deze procedure moet weten leg ik je uit in deze blog.

Bezwaar

Je kunt alleen bezwaar maken tegen een officieel besluit dat je in de vorm van een beschikking per post van het UWV ontvangt. Hierin staat ook gedurende welke periode je bezwaar kunt maken. Dit is bij een WIA-besluit zes weken. Bij een besluit Ziektewet met betrekking tot arbeidsgeschiktheid en dus beëindiging van de uitkering geldt een bezwaartermijn van twee weken. De bezwaartermijnen liggen vast in de wet en ik raad je aan om ze serieus te nemen want UWV zal je bezwaar niet behandelen als je ook maar één dag te laat bent. Het bezwaar wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Dit heeft ook gevolgen voor een eventuele gang naar de rechter: de rechtbank zal je zaak niet behandelen omdat een beroepsprocedure bij de rechtbank vereist dat je eerst een bezwaarprocedure hebt doorlopen.

Een bezwaarprocedure opstarten betekent niet dat de eerder door UWV genomen beslissing niet meer geldt. Die blijft gewoon in stand. Ook zul je geduld moeten hebben, een gemiddelde bezwaarprocedure duurt namelijk 3-6 maanden, soms zelfs langer. De mogelijkheid om bezwaar te maken staat overigens niet alleen open voor werknemers en uitkeringsgerechtigden maar in sommige gevallen ook voor werkgevers.

Jaarlijks wordt ongeveer 70-75% van de bezwaren die UWV afhandelt ongegrond verklaard. Bij de bestuursrechter is de kans op een overwinning nog lager: 85-90% van de beroepsprocedures wordt door burgers en werkgevers verloren.

Je bezwaarschrift kun je online indienen, per post versturen of afgeven op een UWV kantoor. Zorg er altijd voor dat je een bewijs van ontvangst hebt, bijvoorbeeld door je stukken per aangetekende post te verzenden. Geef je je stukken af op een kantoor van UWV? Vraag dan om een ontvangstbewijs. Als je bezwaar kwijtraakt of niet wordt ontvangen en je hebt geen bewijs van verzending of ontvangst heb je echt pech!

Wil je bezwaar maken tegen een terugvordering van een (gedeelte van een) uitkering? Lees dan deze blog.

Deskundige ondersteuning

Je mag een bezwaarprocedure zelf voeren. Toch is het meestal wel verstandig om je bezwaar te bespreken met iemand die bekend is met dit soort procedures. Dat kan een jurist of advocaat zijn maar ook een andere deskundige op het gebied van arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringsrecht. Het is namelijk belangrijk dat je bezwaar aan bepaalde voorwaarden voldoet en dat je je bezwaar goed uitwerkt en onderbouwt.

Een andere reden om je bezwaar met een deskundige te bespreken is dat bezwaar maken niet zonder risico is. Het komt met regelmaat voor dat een bezwaarprocedure leidt tot een oordeel dat nadeliger is voor de partij die bezwaar heeft aangetekend. Je kunt hierbij denken aan bijv. het gegeven dat het arbeidsongeschiktheidspercentage (fors) daalt of dat een uitkering als gevolg van een heroverweging door UWV wordt beëindigd. Zie bijvoorbeeld deze blog waarin ik een zaak beschrijf waarbij de arbeidsongeschiktheid van een vrouw van 42,79% naar 11,3% daalt. Haar bezwaar resulteert in beëindiging van de WIA-uitkering. Het besluit van UWV wordt door de hoogste rechtbank voor dit soort zaken gesteund. Of deze zaak waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage na bezwaar daalt van 100% naar 0% en de uitkering wordt beëindigd.

Maak je kosten (omdat je bijvoorbeeld een jurist of een onafhankelijke arts inschakelt) en wordt jouw bezwaar gegrond verklaard? Dan kun je het UWV verzoeken een vergoeding aan je betalen. Dit verzoek moet wel op tijd worden ingediend, nog voor het besluit is genomen. Anders vervalt het recht op deze vergoeding. Een jurist of een andere deskundige weet dit en zal dit verzoek tijdig doen. De vergoeding is gebaseerd op een puntensysteem dat is beschreven in het Besluit proceskosten bestuursrecht. De wettelijk vastgelegde vergoeding is in 2022 €541 per procespunt.

Een werkgever die bij een hoorzitting aanwezig is moet de ruimte verlaten bij het bespreken van het medische deel van de bezwaarprocedure. Zijn medisch adviseur (arts-gemachtigde) mag wel blijven zitten. Die heeft geheimhoudingsplicht.

Beroep aantekenen

Wordt jouw bezwaar door het UWV ongegrond verklaard en ben je het er niet mee eens? Dan kun je in beroep bij de rechtbank (sector bestuursrecht). Ook voor deze procedure is een jurist, advocaat of andere deskundige niet verplicht maar wel aan te bevelen. Tijdens de beroepsprocedure zal een bestuursrechter zich over jouw zaak buigen. Geduld is dan wel een schone zaak. Voor je meer weet ben je namelijk 1,5 jaar verder.

Stelt de bestuursrechter je in het ongelijk? Dan kun je in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Deze procedure mag 2 jaar duren. In totaal kan een volledige bezwaar- en beroepsprocedure dus 4 jaar duren.

Download ‘Bezwaar maken tegen een UWV-besluit’

Omdat een bezwaarprocedure een officiële procedure is op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het belangrijk om te weten waar je op moet letten en hoe zo’n procedure in de praktijk werkt. Dit is zeker belangrijk als je bezwaar maakt vanwege een complexe medische situatie zoals bijvoorbeeld bij ME/CVS of ernstige of aanhoudende psychische problemen.

Op mijn downloadpagina vind je het bestand ‘Bezwaar maken tegen een UWV-besluit’. In dit pakketje vind je enkele bestanden met essentiële informatie over het maken van bezwaar, wetgeving die hierop van toepassing is, een stappenplan, nuttige tips en enkele voorbeeldbrieven. De bestanden zijn volledig gericht op het maken van bezwaar tegen een UWV-besluit.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Bezwaar en beroep tegen UWV-besluiten • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid(srecht) • Bezwaar en beroep tegen UWV-besluiten • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!