BLOG
Einde voor rookruimtes en werkgever mag rookpauze van werknemer ‘afpakken’

Uiterlijk in 2022 moeten alle rookruimtes zijn verdwenen in de zorg, het onderwijs, bij overheidsgebouwen, in de cultuur- en sportsector en in het bedrijfsleven. De ministerraad heeft daarmee onlangs ingestemd na een voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook wordt de wet aangepast. Veel bedrijven zijn inmiddels al begonnen met het weghalen van rookruimtes.

Verder mogen werkgevers – mits ze dit zorgvuldig doen – ook de rookpauzes van werknemers afnemen en een rookverbod in het leven roepen. Dit verbod geldt echter alleen voor roken onder werktijd en op de werkplek of plekken die aan de bedrijfsactiviteiten zijn gelinkt zoals hallen, bedrijfswagens, magazijnen, kopieerkamers etc. Voor het rookverbod geldt voor werkgevers het instructierecht. Zo moet de werkgever een rookverbod instellen en deze duidelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld met borden, posters of stickers. Belangrijk daarbij is dat het rookverbod wordt gehandhaafd.

Let op: het is niet mogelijk om roken tijdens lunch-/koffiepauzes te verbieden omdat deze onderbrekingen niet als werktijd worden gezien. Wel kunnen werkgevers het rookverbod laten gelden op hun bedrijfsterrein, waardoor rokers alleen buiten dit gebied kunnen roken. Rokende werknemers die het er niet mee eens zijn hebben pech. Zij hebben de wet- en regelgeving tegen zich.

Veel werkgevers bieden inmiddels trainingen en ondersteuning aan om rokende werknemers te laten stoppen met roken.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!