BLOG
Zo zit het precies met de cumulatiegrond bij ontslag

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uit 2015. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Één van die veranderingen heeft te maken met het nieuwe ontslagrecht, er wordt namelijk een cumulatiegrond aan de bestaande ontslaggronden toegevoegd.

Oude regeling

Tot 31 december 2019 zijn er 8 gronden voor ontslag. Dit zijn de ontslaggronden a-h. Deze ontslaggronden zijn vastgelegd in artikel 7:669 BW lid 3.

Ontslaggrond a: Bedrijfseconomische redenen
Ontslaggrond b: Langdurige arbeidsongeschiktheid
Ontslaggrond c: Frequent ziekteverzuim met ernstig nadeel voor het bedrijf
Ontslaggrond d: Disfunctioneren
Ontslaggrond e: Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
Ontslaggrond f: Werkweigering (wegens gewetensbezwaren)
Ontslaggrond g: Verstoorde arbeidsverhouding
Ontslaggrond h: Andere omstandigheden

Nieuwe regeling

Op 1 januari 2020 komt hier één ontslaggrond bij:

Ontslaggrond i: Cumulatie van ontslaggronden c-h

Dit betekent in de praktijk dat er meerdere redenen gecumuleerd (gestapeld) mogen worden om toestemming te vragen voor ontslag bij de rechtbank. Op dit moment moet je 100% aan één ontslaggrond voldoen, straks is dat niet meer het geval. Zo kan je bijvoorbeeld ontslag krijgen als je deels frequent verzuimt en deels niet goed functioneert.

De cumulatiegrond kan niet worden gebruikt voor ontslaggronden a en b.

Succesvol beroep doen

Om succesvol een beroep te doen op ontslaggrond i moet er samen een redelijke grond voor ontslag zijn. Dit is het geval als er geen herplaatsingsmogelijkheid is en als de combinatie niet bestaat uit kleine feiten zoals bijvoorbeeld iemand die zich in één maand twee keer heeft ziekgemeld.

Hogere tranitievergoeding

De rechter is bevoegd om bij het toepassen van ontslaggrond i een (maximaal 50%) hogere transitievergoeding toe te wijzen. Hier kan een medewerker om vragen tijdens de ontslagprocedure. Ontslag kan op basis van de i-grond dus duurder uitvallen.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!