BLOG
Zo zit het juridisch met het opnemen van een gesprek

Wil je een gesprek opnemen met je werkgever, arts of iemand anders om het gesprek nog eens rustig terug te kunnen luisteren of om bewijsmateriaal te verzamelen? Dan is het goed om te weten wat hiervoor de regels zijn. Gelukkig zijn die erg eenvoudig. In deze blog leg ik uit hoe het juridisch nu precies zit met het opnemen van een gesprek.

Opname

Het opnemen van een gesprek waar je zelf deelnemer aan bent is juridisch gezien toegestaan, ook als je het niet van te voren meldt aan de andere partij. Artikel 139a WvSr verbiedt wel het opnemen van gesprekken waar je zelf niet aan deel neemt. Hierop staat een maximale celstraf van zes maanden of een boete van maximaal 19.000 euro (art. 139a lid 1 WvSr).

Bewijs

In het burgerlijk procesrecht geldt de vrije bewijsleer: alles mag als bewijs worden aangeleverd. Het is aan de rechter om te bepalen of het ook werkelijk mag worden gebruikt. Opnames kunnen bij civiele zaken dus prima als bewijs gebruikt worden.

Openbaar maken

Het openbaar maken van een opgenomen gesprek via Facebook, Twitter of Soundcloud is in beginsel niet toegestaan. Het openbaar maken zonder toestemming leidt namelijk automatisch tot de schending van iemands privacy. Een partij kan dit met succes aanvechten door zich te beroepen op de geldende privacywetgeving. Openbaar maken mag wel met toestemming van de andere deelnemer aan het gesprek.

Volgens Charlotte Meindersma, gespecialiseerd in dit soort kwesties, gaat het om de belangenafweging tussen het recht op privéleven (privacy) en recht op vrijheid van meningsuiting. Ondanks dat privacy verankerd is in de grondwet is het geen absoluut recht. Daarom wordt het recht op vrijheid van meningsuiting afgewogen tegen het recht op bescherming van de eer en goede naam van de ander. In sommige gevallen is openbaarmaking dan ook wel toegestaan.

Arbeidszaken

Bij arbeidsgeschillen worden steeds vaker audio opnames gebruikt. Soms kan dit tegen je werken, zoals in deze zaak die eindigde in ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Arts, UWV etc.

Heb je een gesprek met een arts of iemand bij het UWV en wil je het gesprek opnemen? Dan is het wel zo netjes dat je dit vooraf laat weten. Geef aan waarom je het gesprek wilt opnemen, bijvoorbeeld om het later nog eens rustig terug te kunnen luisteren. De meeste partijen hebben er geen moeite mee.

Samengevat

Het is toegestaan om een gesprek op te nemen waar je zelf deelnemer aan bent. Het is in beginsel niet toegestaan om deze audio zonder toestemming openbaar te maken. Ben je geen deelnemer aan een gesprek en neem je het gesprek toch op dan maak je je schuldig aan een strafbaar feit. Niet doen!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!