BLOG
Schoenenwinkel Manfield mag medewerker niet verplichten vingerafdruk te gebruiken voor kassasysteem

Een medewerkster van Manfield kan niet verplicht worden in te loggen in het kassasysteem door middel van haar vingerafdruk. Dit heeft een kantonrechter van de rechtbank in Amsterdam bepaald na een artikel 96 Rv procedure. De rechter acht dit in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De vrouw had bezwaar gemaakt tegen het aanmelden met biometrische gegevens en beriep zich o.a. artikel 29 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Standpunten werkgever

Sinds kort maakt de schoenenwinkel gebruik van een vingerscan-autorisatiesysteem waarmee medewerkers toegang krijgen tot het kassasysteem. Zonder vingerafdruk is het niet mogelijk om kassawerkzaamheden uit te voeren. Manfield stelt zich op het standpunt dat er noodzaak is om gebruik te maken van het vingerafdruksysteem. Dit omdat men toegang heeft tot financiële informatie maar ook in persoonsgegevens van werknemers en gegevens van klanten. Daarnaast heeft het bedrijf recentelijk te maken gehad met fraude waar werknemers bij betrokken waren. Tot slot stelt het bedrijf dat het gebruik van vingerafdruksystemen maatschappelijk geaccepteerd is, zo gebruiken veel mensen het ook om toegang te krijgen tot hun smartphone.

Standpunten werknemer

In tegenstelling tot haar collega’s vindt een medewerkster dit alles te ver gaan en ervaart ze het als een inbreuk op haar privacy. Vooral omdat ze sinds de invoering van het nieuwe systeem verplicht wordt om biometrische gegevens te verstrekken terwijl ze dit niet wilt. De medewerkster doet met succes een beroep op artikel 4 van de AVG waarin staat dat het verwerken van biometrische gegevens in beginsel is verboden. De uitzondering op dit verbod, te weten dat het verzamelen van biometrische gegevens noodzakelijk kan zijn voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden doet zich volgens haar hier niet voor.

Beslissing

De rechter vindt dat het gebruik van vingerafdrukken in dit geval niet proportioneel is, omdat andere authenticatiemethodes wellicht beter werken en de privacy van medewerkers eerbiedigt. Manfield mag medewerkers dus niet verplichten om zich te identificeren met een vingerafdruk omdat dit in strijd is met de AVG en UAVG. Bij een dergelijke privacyschendende maatregel had Manfield een privacy impact assessment moeten doen om uit te zoeken of de maatregel proportioneel is. Dit is niet gebeurd. De rechter oordeelt dat het bedrijfsbelang van Manfield, dat o.a. bestaat uit fraudebestrijding, niet is aan te merken als “noodzakelijk voor authenticatie- of beveiligingsdoeleinden”.

De uitspraak maakt duidelijk dat een werkgever een werknemer alleen om een vingerafdruk mag vragen als dit echt noodzakelijk is en goed onderbouwd kan worden. Met bijzondere gegevens zoals biometrische gegevens dient voorzichtig omgegaan te worden, omdat de gevolgen groot kunnen zijn als deze gegevens bijvoorbeeld uitlekken of in verkeerde handen vallen.

Ga op een onderstreept woord staan voor meer uitleg.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!