BLOG
Zo zit het met loondoorbetaling bij langdurige ziekte

Bij ziekte is de werkgever verplicht om maximaal 104 weken het loon door te betalen. Dit heet de zogenaamde wachttijd. Na deze periode neemt het UWV de betaling over in de vorm van een WW-, Ziektewet- of WIA-uitkering.

Minimumbedrag

Los van welke CAO dan ook heeft een zieke medewerker recht op tenminste 70% van het maximale dagloon. Voor 2019 is deze vastgesteld op €216,90. In de meeste gevallen betalen werkgevers het eerste jaar 100% door en in het tweede ziektejaar 70%, maar er zijn uitzonderingen. Voor het eerste ziektejaar geldt overigens wel dat de loondoorbetaling moet uitkomen op tenminste het minimumloon, voor het tweede jaar is dit niet geval. Er kan dan een toeslag worden aangevraagd bij het UWV.

Uitzendkrachten

Ben je uitzendkracht? Dan hangt de loondoorbetaling af van de fase waarin je zit en eventueel een CAO. Ook kan het zijn dat er een uitzendbeding in het contract staat. Dan stopt het dienstverband. Dit kan betekenen dat er bij ziekte mogelijk recht is op een Ziektewet-uitkering van het UWV.

Vervroegde WIA

Is het duidelijk dat iemand niet meer zal herstellen en duurzaam geen functionele mogelijkheden heeft? Dan kan tot de 63e ziekteweek een vervroegde WIA-aanvraag worden gedaan. Vraag alleen vervroegd een WIA-uitkering aan als een bedrijfsarts, arbodienst of de arts van UWV dit heeft geadviseerd. Een vervroegde WIA aanvraag kan namelijk maar één keer worden ingediend.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!