BLOG
Nog even over de WIA 35-minner en de no-riskpolis…

Op grond van artikel 29b ZW kunnen mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn maar geen recht hebben op een WIA-uitkering – zogeheten WIA 35-minners – gebruikmaken van de no-riskpolis waar ik al eerder over schreef. In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over de no-risk polis bij WIA 35-minners. In deze blog ga ik wat dieper op de materie in.

Een WIA 35-minner is iemand die is beoordeeld voor de WIA maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Er is alleen recht op een WIA-uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of meer. Een WIA 35-minner kan een WW-uitkering aanvragen.

WIA 35-minner

De no-riskpolis – die sinds 1992 bestaat – zorgt ervoor dat werkgevers financieel worden gecompenseerd door het UWV wanneer een werknemer verzuimt als gevolg van ziekte. Uiteraard gaat het hierbij om een werknemer die in het bezit is van deze polis. De werknemer krijgt zijn loon tijdens de verzuimperiode doorbetaald en de werkgever mag dit verrekenen met een Ziektewetuitkering. Hierdoor wordt de werkgever dus gecompenseerd voor de loonkosten. Deze no-riskpolis geldt voor WIA 35-minners voor vijf jaar. Voorwaarde is dat er sprake is van een dienstverband bij een nieuwe werkgever na 104 weken gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In tegenstelling tot een WIA’er kan een WIA 35-minner geen beroep doen op de no-riskpolis als hij in dienst blijft bij zijn werkgever.

Einde wachttijd

Wetgeving en jurisprudentie tonen aan dat het belangrijk is dat de WIA 35-minner pas na einde wachttijd een arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever tekent. Als hij namelijk voor het einde van de wachttijd een dienstverband aangaat en wordt afgewezen voor de WIA, dan kan hij geen beroep doen op de no-riskpolis. De werkgever is dan bij ziekteverzuim zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en krijgt geen compensatie vanuit het UWV. Dit brengt een zeker financieel risico met zich mee.

De oude werkgever kan alsnog de nieuwe werkgever worden. Is de werknemer na 104 weken ziekte ontslagen omdat hij geen eigen of passend werk meer kon uitvoeren en komt er op een gegeven moment toch passend werk beschikbaar? Dan kan de ontslagen werknemer die nu een WIA 35-minner is opnieuw in dienst komen èn gebruik maken van de no-riskpolis.

Detachering

Bovenstaande is overigens eenvoudig op te lossen – en dit gebeurt in de praktijk ook vaak – door de werknemer tot het einde van de wachttijd te detacheren naar de nieuwe werkgever en pas daarna in dienst te laten treden. De detacheringsperiode wordt wettelijk niet gezien als een nieuw dienstverband.

Voorbeeld:
Marianne werkt 36 uur per week als verpleegster in een bejaardentehuis. Op 11 maart 2014 meldt ze zich ziek vanwege oververmoeidheid, depressie en angstklachten. Vanaf 13 oktober 2014 re-integreert ze in een aangepaste functie voor 10 uur per week. Dit bouwt ze langzaam op tot 21 uur in de week. Meer lukt haar niet. Op 1 februari 2016 begint ze als praktijkondersteuner bij een tandartsenpraktijk. Het UWV oordeelt ergens in maart 2016 dat Marianne 28,67% arbeidsongeschikt is en dus geen recht heeft op een WIA-uitkering. Ze is een WIA 35-minner en vraagt een aanvullende WW-uitkering aan. Eind april 2016 valt Marianne uit bij haar nieuwe werkgever. Haar werkgever kan geen beroep doen op de no-riskpolis omdat Marianne voor het einde van de wachttijd in dienst is gekomen. Als de oude werkgever haar tot en met 11 maart had gedetacheerd en Marianne hierna in dienst was getreden bij de tandartsenpraktijk had haar werkgever een beroep kunnen doen op de no-riskpolis.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!