BLOG
Nawerking en de Ziektewet, zo zit het!

Artikel 46 van de Ziektewet zorgt ervoor dat de laatste werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor de Ziektewetuitkering van een ex-werknemer. Dit noemen we nawerking. In deze blog geef ik uitleg.

Hoe zit het?

Er is sprake van nawerking als een voormalig werknemer zich binnen vier weken (28 dagen) na zijn of haar ontslag ziekmeldt bij het UWV en geen uitkering of baan heeft. Je kunt ook zeggen: binnen vier weken nadat de ziektewetverzekering door ontslag is geëindigd. Het UWV beschouwt deze persoon dan alsnog als verzekerde voor de Ziektewet en maakt de voormalig werkgever bij het toekennen van een Ziektewetuitkering verantwoordelijk voor de uitkeringslasten via de premiedifferentiatie. Dit houdt in dat de gedifferentieerde premie die de werkgever betaalt na twee jaar volgens het t-2 principe (flink) omhoog gaat.

Met een beetje pech kan dit maximaal 12 jaar duren, als de ex-werknemer na de Ziektewet ook een WIA WGA-uitkering krijgt. Deze schadelast – zoals we dat noemen – komt vooral voor rekening van middelgrote en grote werkgevers. Kleine werkgevers merken hier weinig tot niets van.

Degene die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt, heeft tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanspraak op ziekengeld alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekengeld eerst na het eindigen van die dienstbetrekking.
Artikel 46 ZW

Ziek tijdens de WW

Nawerking geldt niet als een werknemer na zijn of haar ontslag een WW-uitkering krijgt en zich vanuit deze uitkering ziekmeldt. Tijdens de WW-uitkering wordt er namelijk premie betaald voor de Ziektewet. Wie een WW-uitkering ontvangt en zich bij het UWV ziekmeldt krijgt wel te maken met een wachttijd. Gedurende deze wachttijd van 13 weken loopt de WW-uitkering door. Na 13 weken – en na een beoordeling – wordt de WW-uitkering omgezet in een Ziektewetuitkering.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen ondernemer sinds 2003 • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!