BLOG
Koerier die werkgever bedreigt terecht op staande voet ontslagen

Een 33-jarige koerier die zijn werkgever en collega’s bedreigde, chanteerde en intimideerde is terecht op staande voet ontslagen. Dit is het oordeel van een kantonrechter van Rechtbank Noord-Holland. De man die in dienst was voor de duur van zes maanden werd na 2,5 maand op staande voet ontslagen.

Een week voor zijn ontslag stuurde de werknemer per Whatsapp de volgende berichten naar zijn werkgever:

“I don care wat You say But My money From My salaris don Joke”
“I fixnidh You”
“I swer”
“I bring all”
“My arme”
“Ny body tot his company”
“And Then You don oay”
“Pay”
“I finfih You”

Ook liet de koerier zijn werkgever weten dat hij de neus van de medewerker van de leasemaatschappij zou breken als een verkeersboete van een andere werknemer op naam van hem zou worden gezet.

De werkgever besloot de man op staande voet te ontslaan. Dit deed hij per WhatsApp en per brief met de mededeling: “De reden voor dit ontslag zijn, zoals wij u ook op 17 december 2017 hebben meegedeeld: Intimidatie van directie, chanteren van het bedrijf, het gebruiken van (soft)drugs vooraf en tijdens het werk, bedreigen van andere collega’s en het bedreigen van de directeur/eigenaar van het bedrijf.”

De ex-koerier was het niet eens met dit ontslag en verzocht de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen en de werkgever te veroordelen tot doorbetaling van zijn loon tot het einde van het dienstverband en deze te vermeerderen met het maximum van de wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW. Ook stelde de werknemer dat er geen dringende reden voor ontslag op staande voet was, deze niet onverwijld is gegeven en dat er geen hoor- en wederhoor heeft plaatsgevonden. Hij stelde zich op het punt dat het ontslag in strijd zou zijn met artikel 7:671 BW.

De in de WhatsApp-berichten geuite bedreigingen werden als dusdanig ernstig opgevat dat van de werkgever niet langer gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Vooral de appjes met als inhoud ‘I finfih You’ en ‘That is your option if you don wana more probmem for your life’ en ‘watch out believe me watch out’ mochten als rechtstreekse bedreiging aan het adres van de werkgever worden beschouwd.

Ook vindt de rechter dat de werknemer zijn eigen handelen miskent. Volgens de koerier is het in de koerierswereld namelijk gebruikelijk om op deze wijze te communiceren.

De rechter vindt dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. De koerier kan in hoger beroep en is verwijtbaar werkloos en heeft dus geen recht op een werkloosheids-uitkering.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2018:9901

Ga op een onderstreept woord staan voor uitleg.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!