BLOG
Huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, specialist: wie bepaalt nu echt of je arbeidsongeschikt bent?

Heb je je ziek gemeld en vermoed je dat je voorlopig niet kunt werken? Dan ontkom je bij middellang of langdurig verzuim niet aan een arbo- of bedrijfsarts. Ga je na verloop van tijd ziek uit dienst of ben je na twee jaar nog niet hersteld? Dan krijg je te maken met een (verzekerings)arts van UWV. Een vraag die ik vaak krijg is wie er wel en niet mag oordelen over arbeidsmogelijkheden. In deze blog geef ik uitleg.

Bij ziekte of gebrek is het uitsluitend aan de arbo- of bedrijfsarts (zie uitleg hieronder) om te oordelen over arbeidsmogelijkheden. Hij (of zij natuurlijk) is de enige medisch specialist waarvan het besluit leidend is. Na twee jaar geldt dat de beoordeling van een verzekeringsarts van UWV leidend is. Dit in tegenstelling tot de landen om ons heen waar ook de huisarts over het wel of niet kunnen werken mag oordelen. In Nederland is gekozen voor een strikte scheiding tussen behandelen en beoordelen.

Dit geldt ook wanneer een arbo-, bedrijfs- of verzekeringsarts van mening verschilt met een huisarts, psycholoog of een andere behandelaar. Wel moet een arbo- of bedrijfsarts goed onderzoek doen en indien nodig medische informatie opvragen bij behandelaars. Dit kun je terugvinden in de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter: “De bedrijfsarts dient na te gaan wat de resultaten zijn van de onderzoeken en behandelingen door de curatieve sector en of daarin voldoende voortgang wordt betracht, en of daar voldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor arbeid. Zo nodig neemt hij contact op met de behandelend arts(en) of verwijst hij de werknemer zelf naar een specialist.”

Een arboarts (geen beschermde titel) is een basisarts (soms in opleiding tot bedrijfsarts) en heeft niet dezelfde bevoegdheden als een bedrijfsarts. Hij of zij werkt onder supervisie van een bedrijfsarts die verantwoordelijk is. De titel bedrijfsarts is beschermd en mag alleen worden gevoerd door artsen die een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd op het gebied van arbeid en gezondheid. Er is dus een verschil tussen een arbo- en bedrijfsarts.

In 2018 heeft het gerechtshof in Den Haag een beschikking bekend gemaakt met een verwijzing naar de gedragsregels van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Artsenfederatie KNMG). Hierin is opgenomen dat een behandelend arts geen oordeel mag geven over beperkingen voor arbeid of de arbeids(on)geschiktheid van een patiënt die onder behandeling van hem of haar staat. Dergelijke oordelen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke, deskundige arts arbeid & gezondheid. Kortom: een arbo-, bedrijfs- of verzekeringsarts.

Ben je het niet eens met het besluit van je bedrijfsarts? Dan kun je op basis van de aangepaste Arbowet een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts die niet werkt bij dezelfde arbo-organisatie. Je kunt ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Ben je het niet eens met het besluit van een verzekeringsarts van UWV? Dan heb je altijd de mogelijkheid om in bezwaar (en beroep) te gaan.

Ben je langere tijd arbeidsongeschikt en wil je meer weten over de WIA? Download dan mijn e-book ‘Alles over de WIA’. Hierin leg ik uit hoe deze wet werkt en wat je kunt verwachten met betrekking tot de medische en arbeidsdeskundige beoordeling, de uitkering en je rechten en plichten.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!