BLOG
De no-riskpolis bij een arbeidshandicap

Ben je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of heb je iemand in dienst (genomen) die hieraan voldoet? Dan kun je sinds 1992 gebruik maken van de no-riskpolis van het UWV. Dit vangnet is geregeld in artikel 29b ZW en compenseert werkgevers financieel bij nieuwe uitval. Ook moet het hen stimuleren om mensen met en arbeidshandicap aan te nemen. Hoe het precies zit met de no-riskpolis leg ik uit in deze blog.

Wie?

Het UWV verstrekt een no-riskpolis aan mensen met een uitkering op basis van de WIA, Wajong, WAO of participatiewet (doelgroepenregister). Ook mensen die geweigerd zijn voor de WIA, zogeheten WIA 35-minners, kunnen gebruik maken van de no-riskpolis. Voorwaarde is wel dat ze geen werkgever meer hebben.

De no-riskpolis geldt echter niet voor mensen met een Ziektewetuitkering en ook niet voor mensen met een artikel 2 WSW-dienstverband. Hiervan is sprake als iemand werkzaam is bij een gemeentelijke sociale werkvoorziening.

Een werknemer met een WIA-uitkering valt alleen onder het Ziektewetvangnet die hoort bij de no-riskpolis als zijn of haar werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft bij uitval. Het kan dus zijn dat het UWV, bij nieuwe uitval van een werknemer met een no-riskpolis, weigert om Ziekengeld uit te keren aan een werkgever omdat zij geen loondoorbetalingsplicht meer heeft.

Hoewel de werkgever bij uitval door het UWV gecompenseerd wordt voor de loonkosten door middel van Ziekengeld blijft zij wel zelf verantwoordelijk voor de kosten die horen bij het re-integreren van de werknemer. Alleen als de werknemer een IVA-uitkering ontvangt hebben beide partijen geen re-integratieplicht.

Veel voorkomende situaties waarop de no-riskpolis van toepassing is:

  • De werknemer heeft een WIA-uitkering (WGA of IVA) en komt nieuw in dienst;
  • De werknemer is toegelaten tot de WIA en blijft in dienst op basis van een nieuwe arbeidsovereenkomst;
  • De werknemer is afgewezen voor de WIA (WIA 35-minner) en komt nieuw in dienst;
  • De werknemer heeft of had een WW-uitkering, is voor 8 juli 1954 geboren en heeft/had langer dan 52 weken een uitkering;
  • De werknemer heeft een Wajong-uitkering;
  • De werknemer behoort tot de doelgroep banenafspraak

Let op: de WIA 35-minner is een aandachtspuntje. Daar schreef ik apart deze blog over.

Duur

De no-riskpolis wordt afgegeven voor de duur van vijf jaar na aanvang van een arbeidsovereenkomst en kan onder bepaalde omstandigheden met vijf jaar verlengd worden, bijvoorbeeld bij een verhoogd gezondheidsrisico. Er is sprake van een onbeperkte no-riskpolis als een werknemer een artikel 7 WSW-dienstverband heeft. De maximale uitkeringsduur van het Ziekengeld is twee jaar aangezien dan ook de loondoorbetalingsplicht eindigt.

Wat bij weinig mensen bekend is is dat er langer gebruik van de no-riskpolis gemaakt kan worden als er binnen vijf jaar na het ingaan van een arbeidsovereenkomst sprake is van (een) nieuwe werkgever(s) en dus van (een) nieuwe arbeidsovereenkomst(en). Dit geldt uiteraard alleen als de werknemer nog een WIA-uitkering krijgt.

Voorbeeld:
Jarno krijgt in mei 2015 een WIA-uitkering. In januari 2016 gaat hij in dienst bij bedrijf X. Zijn no-riskpolis duurt vijf jaar nadat zijn arbeidsovereenkomst is ingegaan. In maart 2018 gaat Jarno aan het werk bij bedrijf Y. Ook nu is er weer sprake van een no-riskpolis voor vijf jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Ondergebruik

Onderzoek toont aan dat 48% van de werkgevers niet bekend is met de regeling. Ook veel werknemers weten niet dat ze gebruik van de regeling kunnen maken. Meer dan 80% van de werknemers weet niet dat hij/zij een no-riskpolis heeft. Volgens het UWV is er dan ook sprake van ondergebruik van de regeling.

Bij de groep WIA-WGA’ers wordt in 50% van de gevallen gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Bij WAO’ers is dit ongeveer 17% en bij WIA 35-minners is dit ongeveer 14%.1

Naar aanleiding van eerder genoemde onderzoek heeft de minister van SZW, Wouter Koolmees, maatregelen aangekondigd om de no-riskpolis bekender te maken. Werknemers die recht hebben op een no-riskpolis moeten door het UWV mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd.

Voor werknemers

Wil je weten of je een no-riskpolis hebt? Meestal staat dit in een brief van het UWV. Kun je dit niet terugvinden? Vraag het dan aan je contactpersoon bij UWV.

Voor werkgevers

Je mag een nieuwe werknemer na twee maanden (en niet eerder(!)) vragen of hij/zij beschikt over een no-riskpolis. Je mag dit dus niet vragen tijdens een sollicitatiegesprek! Weet de werknemer dit niet, dan moet hij/zij dit zelf bij het UWV opvragen. Als werkgever kun je dit namelijk niet, hooguit als een werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister. Een werknemer is verplicht de vraag of hij in het bezit is van een no-riskpolis naar waarheid te beantwoorden. Hij hoeft verder geen informatie te verstrekken over zijn uitkeringshistorie of arbeidsongeschiktheid.

Je hoeft je als werkgever geen zorgen te maken over het stijgen van de werkgeverspremie (bijv. de gedifferentieerde WIA-premie) bij ziekteverzuim. Het opnieuw ziek worden van een werknemer met een no-riskpolis heeft geen gevolgen voor de premie die je betaalt. Je houdt wel, zoals ik al eerder heb aangegeven, de verplichting om de werknemer te re-integreren en de kosten hiervoor te dragen. Doe je dit niet, dan kan UWV een stevige financiële sanctie opleggen.

Let wel op: de no-riskpolis kan uitsluitend toegepast worden na de wachttijd.

1 UWV Kennisverslag 2018-9. De no-riskpolis in kaart gebracht.

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!