BLOG
Centrale Raad van Beroep: stel dat gratis tatouages plaatste moet 50.000 euro terugbetalen aan gemeente

Een stel uit Enschede met een bijstandsuitkering moet 50.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechtsprekende instelling in Nederland op het gebied van bestuursrecht. Het stel heeft in een periode van enkele jaren gratis tatouages geplaatst bij vrienden en bekenden en dit niet aan de gemeente gemeld.

Sinds 2015 moeten bijstandsgerechtigden bij de gemeente alles melden – de zogenaamde inlichtingenverplichting – wat van invloed kan zijn op hun uitkering. Doen ze dat niet, dan maakt men zich volgens de Participatiewet schuldig aan een strafbaar feit.

De door betrokkene 1 gezette tatoeages zijn daarom van dien aard dat hij daarvoor geld had kunnen vragen. Anders dan betrokkenen hebben aangevoerd, heeft de rechtbank dan ook terecht het zetten van de ongeveer twintig tatoeages door betrokkene 1 gekwalificeerd als op geld waardeerbare activiteiten.

Volgens vaste rechtspraak is het verrichten van op geld waardeerbare activiteiten een omstandigheid die voor het recht op bijstand van belang kan zijn, ongeacht de intentie waarmee die werkzaamheden worden verricht en ongeacht of uit die werkzaamheden daadwerkelijk inkomsten worden genoten. Van betekenis is in dit verband dat voor de verlening van bijstand niet alleen van belang is het inkomen waarover de betrokken persoon daadwerkelijk beschikt, maar ook het inkomen waarover hij redelijkerwijs kan beschikken.

Simpel uitgelegd. Activiteiten die geld kunnen opleveren maar waar je geen geld voor vraagt kunnen van invloed zijn op de bijstandsuitkering.

Het schenden van de inlichtingenplicht kan dus worden gezien als een rechtsgrond voor het intrekken van de bijstandsuitkering, wanneer als gevolg daarvan niet kan worden vastgesteld of en, zo ja, in hoeverre de betrokken persoon verkeert in bijstandbehoevende omstandigheden.

Naar mijn bescheiden mening is de wetgever iets te ver doorgeslagen en is bovenstaande uitspraak een voorbeeld van extreme regelzucht. Daarnaast: €50.000 euro betaal je niet zomaar even terug.

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:2384

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Veelzijdig • Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Werk, arbeidsmarkt, re-integratie, mens & organisatie, arbeidsongeschiktheid & sociale zekerheid • Arbeidsmarktcommunicatie • Webdesigner • Boekenwurm

Wellicht vind je dit ook interessant!