BLOG
Alles wat je als werkgever moet weten over de vaststellingsovereenkomst

Wil of moet je binnenkort afscheid nemen van een werknemer maar wil je dit doen zonder een ontslagvergunning van het UWV of een ontbinding via de kantonrechter? Dan kun je je werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Hoe dat werkt en waar je op moet letten beschrijf ik in deze blog.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO), ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, is een juridisch bindende overeenkomst die vaak wordt toegepast bij het beëindigen van een dienstverband. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van het UWV of van een kantonrechter. Zodra beide partijen akkoord gaan met de VSO eindigt na afloop van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst. Na het tekenen heeft een werknemer 14 dagen om de VSO te herroepen (21 dagen als deze bepaling niet in de VSO is opgenomen) zonder gevolgen voor de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Het ontslag is door het herroepen van de VSO dus vernietigd. Een werknemer kan eenmalig gebruik maken zijn herroepingsrecht.

Transitievergoeding

In de wet is niets bepaald over een transitievergoeding bij ontslag via een VSO. Afspraken over de transitievergoeding gelden alleen voor ontslag via het UWV of kantonrechter. Toch zal een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet snel akkoord gaan met een VSO zonder ontslagvergoeding, wat overigens terecht is. De ontslagvergoeding is dus onderhandelbaar maar zal in de praktijk minimaal vergelijkbaar zijn met het bedrag van de transitievergoeding.

Inhoud

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de inhoud van de VSO om juridische problemen te voorkomen. Voor de werknemer is het daarnaast van belang dat de VSO volledig is, dit is helemaal het geval wanneer er een WW-uitkering zal worden aangevraagd. Bij een niet volledige of onjuiste VSO kan het UWV besluiten om de werknemer niet toe te laten tot de WW.

Hieronder som ik op welke punten niet mogen ontbreken.

 • Naam en adres van de werknemer en werkgever
 • Een vermelding van het feit dat de werkgever het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen
 • De reden van het ontslag
 • Dat het gaat om ontslag met wederzijds goedvinden
 • Dat er geen dringende reden (verwijtbaarheid) is voor het ontslag
 • Een vermelding van de afspraak dat je op de einddatum een eindafrekening maakt
 • De ontslagvergoeding
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst
 • Eindafrekening van loon, vakantiegeld, vakantiedagen en andere financiële afspraken
 • Afronding of vrijstelling van werkzaamheden tot het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Geheimhouding
 • Afspraken met betrekking tot het relatie/concurrentiebeding
 • Getuigschrift en referenties
 • Inleveren van bedrijfseigendommen
 • Finale kwijting. Dit wil zeggen dat beide partijen na het zetten van de handtekening niets meer van elkaar kunnen claimen.
 • Het wettelijke recht dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen mag herroepen
 • De datum en plaats waar beide partijen de VSO hebben ondertekend

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod en de plicht om een medewerker maximaal 104 weken door te betalen. Na deze 104 weken mag je wel tot ontslag overgaan. Het UWV zorgt na deze ziektetijd voor een WW- of WIA-uitkering.

Werknemers raadplegen juristen!

Veel werknemers laten hun VSO controleren door een jurist. Hou hier dus rekening mee. Hou er ook rekening mee dat juristen hun cliënten vaak adviezen geven die er voor zorgen dat een werknemer nog met je in onderhandeling wil.

Tips

Heb je geen of weinig ervaring met het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst? Laat je dan goed informeren door een jurist. Een ondertekende vaststellingsovereenkomst is voor beide partijen namelijk moeilijk aan te vechten.

Kom als werkgever alle afspraken uit de VSO na. Doe je dit niet, dan kan de werknemer ontbinding van de VSO eisen. Zorg er ook voor dat je je werknemer niet onder druk zet om de VSO te tekenen.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!