BLOG
104 weken ziek: einde loondoorbetalingsplicht betekent niet automatisch einde arbeidsovereenkomst!

Als je een WIA-uitkering krijgt toegewezen neemt UWV de betalingsverplichting over van de werkgever, of je werkgever moet eigenrisicodrager zijn. Dan betaalt zij jouw uitkering via UWV. Zolang jouw werkgever je niet ontslaat (wat na 104 weken mag, het ontslag- of opzegverbod geldt nu niet meer) blijf je gewoon in dienst, ook als je niet meer werkt. Voor ambtenaren die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn kan soms een ontslagverbod van 156 weken (drie jaar) gelden, zie hiervoor de CAO gemeenten.

Doorgaan met re-integreren

Blijf je in dienst na het toegekend hebben gekregen van een WIA-uitkering en heb je arbeidsmogelijkheden? Dan kan het zijn dat je door moet gaan met re-integreren. Het is een misverstand dat met het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting ook de re-integratieplicht stopt. Zolang het oorspronkelijke dienstverband doorloopt is re-integreren conform artikel 7:658a BW wettelijk verplicht.

Slapend dienstverband

Er is sprake van een slapend dienstverband als je een WIA-uitkering ontvangt, niet werkt en dus ook geen loon krijgt maar nog wel officieel in dienst bij een bedrijf bent.

Op 8 november 2019 heeft de hoogste rechtbank van ons land (de Hoge Raad) een uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden. Werkgevers zijn op grond van het Xella-arrest verplicht een slapend dienstverband te beëindigen als een zieke werknemer hierom vraagt. Het is min of meer verboden om werknemers ‘gevangen’ te houden in een slapend dienstverband tegen de wil van de werknemer in. Veel werkgevers hielden/houden dienstverbanden slapend om geen transitievergoeding te hoeven uitbetalen. Deze ontslagvergoeding blijkt vooral voor kleine werkgevers een behoorlijke aderlating. Daarom komt de overheid werkgevers tegemoet door middel van een compensatieregeling.

Een werkgever mag een verzoek om een slapend dienstverband te beëindigen wel weigeren als er reële re-integratiemogelijkheden zijn. Hier heeft een rechter zich over uitgesproken.

Heb je een slapend dienstverband en vraag je om ontslag? Dan geldt met betrekking tot de transitievergoeding dat de laatste opbouwdag einde wachttijd is. Besluit de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan geldt als laatste opbouwdag voor de transitievergoeding de daadwerkelijke ontslagdatum.

Ontslagroutes

Veel werkgevers kiezen ervoor om het dienstverband na 104 weken ziekte met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dit is meestal het geval als er sprake is van gering of geen arbeidsvermogen (WGA 80-100%/IVA). Hiervoor maken zij gebruik van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Het is belangrijk om te weten dat je bij ontslag o.b.v. een vaststellingsovereenkomst geen wettelijk recht hebt op een transitievergoeding. Ga je akkoord met een vaststellingsovereenkomst? Dan heb je twee weken herroepingsrecht. Gedurende deze twee weken kun je de vaststellingsovereenkomst herroepen waardoor hij wordt vernietigd en dus niet meer geldt. Je kan van dit recht één keer gebruik maken.

Een andere route naar beëindiging van het dienstverband is de door de werkgever aan te vragen ontslagvergunning van UWV. UWV verstrekt deze ontslagvergunning alleen als de kans klein is dat een werknemer binnen 26 weken na de beslisdatum van het ontslagverzoek herstelt en/of arbeidsmogelijkheden krijgt. UWV zal bij het beoordelen ook kijken of de werknemer herplaatsbaar is. Bij een ontslagvergunning is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. UWV geeft geen ontslagvergunning af voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Tip

Ga nooit akkoord met een vaststellingsovereenkomst zolang UWV geen beslissing over jouw WIA-aanvraag heeft genomen en je geen deskundige zoals bijvoorbeeld een jurist arbeidsrecht hebt geraadpleegd. UWV kan het akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst in bepaalde gevallen namelijk zien als een benadelingshandeling. Je kunt hierdoor je recht op een WW-, Ziektewet- en/of WIA-uitkering verliezen.

Was dit artikel nuttig voor je?

Dankjewel voor je mening!

TAGS

Deel dit artikel

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi
Selwyn Donia

Selwyn Donia

Bevlogen en betrokken ondernemer @ Mensar | Mens & arbeid • Kennispartner & -deler • Eerste hulp bij (ziekte)verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid • Bezwaar en beroep UWV • Libido sciendi

Wellicht vind je dit ook interessant!